Realizované výstavní projekty nebo akce, na kterých jsme se podíleli:


2021
Czech Press Photo, Národní muzeum
Toyen: Snící rebelka, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
Jiří Sozanský, Muzeum paměti XX. století
Impresionismus, Severočeská galerie výtvarného umění, Liberec
Hra Hra? Hra!, Portheimka, Muzeum Kampa
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje
Kopie a falzifikáty v portrétní miniatuře, Akademie věd ČR
Digitální blízkost, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Cena empatie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Falza? Falza!, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
Expozice Dějiny v Historické budově Národního muzea, Praha

2020
Stanislav Kolíbal, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Mikuláš Medek Nahý v trní, Národní galerie v Praze
Pavel Mára, kostel Zvěstování Panny Marie, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Stanislav Diviš, květy z ráje, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Masaryk na síti, Akademie věd České republiky, Praha
Finis Terrae Bretaň českým pohledem, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Jako host, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
J.A. Komenský, Jízdárna Pražského hradu, Moravské zemské muzeum

2019
Alej světců, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Grafika roku, Nadace Hollar, Obecní dům, Praha
Josef Šíma: cesta k Vysoké hoře, Národní galerie v Praze
Pro kamna ke Špačkovi, Muzeum hlavního města Prahy
Tváře expresionismu, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Francouzský impresionismus, Národní galerie v Praze
Helmut Newton, Muzeum Kampa
Josef Bolf, Národní galerie v Praze
Český a římský král Václav IV., Správa Pražského hradu
Nezlomní, Obecní dům, Praha
Tajný život sbírek, Národní muzeum, Praha
Listopad 1989 v pražských ulicích, Muzeum hlavního města Prahy
Stanislav Kolíbal, Bienále v Benátkách, Národní galerie v Praze
Jitka Hanzlová, Národní galerie v Praze
Old Masters, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
Stanislav Sucharda, Národní galerie v Praze
Amnézie, Jiří Sozanský, Obecní dům, Praha
Na rozhraní času, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Cranach a severozápadní Čechy, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách, Muzeum východních Čech, Hradec Králové

2018
Koudelka: De-creazione, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Jiří Kolář, Úšklebek století, Národní galerie v Praze, palác Kinských
Richard Loskot změna pozorovatele, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Richard Wientzek, kresby, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České
Koudelka: Invaze 1968, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
František Kupka 1871–1957, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
1. republika 1918–1938, Národní galerie v Praze, Veletržní palác
28. říjen 1918, Obecní dům, Praha
Šaloun: dotek osudu, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Jan Smetana a jeho škola, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Czech Press Photo, Staroměstská radnice, Praha
August Piepenhagen 1791–1868, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Svatomikulášká zvonice, Muzuem hlavního města Prahy
Alfons Mucha: Dva světy, BVV Brno
České korunovační klenoty, Správa Pražského hradu
J. A. Angermeyer, Oblastní galerie Liberec

2017
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a  mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
Podoby a příběhy – portrét renesanční šlechty, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
Gerhard Richter, Národní galerie v Praze, palác Kinských
František Skála, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
Kouzlo svatých obrázků, Muzeum hl. města Prahy
Miloslav Troup – 100 let, Obecní dům, Praha
Příliš mnoho zubů, Muzeum Kampa
Jedinečný svět Adolfa Borna, Muzeum Kampa
Gott my life, náplavka Praha
Stálá expozice karlovarského muzea, Muzeum Karlovy Vary
Mýtus Ulrich Creutz, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Aurel Klimt Lajka: od filmu k divadlu a zpět, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Stavy mysli / za obrazem – obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Matti Kujasalo – retrospektivní výstava 1971–2017, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2016
220. výročí Národní galerie: Velkorysost. Umění obdarovat, Národní galerie v Praze
Císař Karel IV. 1316–2016, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
XXL pohledů na současné slovenské umění, Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře
Karel IV. na zakázané stezce, Oblastní galerie v Liberci
Cranach ze všech stran, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
Žezlo a koruna, Správa Pražského hradu, Císařská konírna
Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost, ÚDU AV ČR, Emauzský klášter
Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Muzeum Karlovy Vary, pobočka Jáchymov
Mystériu věže, stálá expozice Muzea hl. města Prahy
Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj, Národní galerie v Praze, palác Kinských
Panoptikum – obrazy, kresby, grafika – Jiří Anderle, Obecní dům, Praha
Třetí smysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce, Národní galerie v Praze, Veletržní palác

2015
Jiří Sozanský – mezní situace, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Bez hranic Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna
Praha Husova a husitská, Muzeum hl. města Prahy, Clam-Gallasův palác
Jitka Havlíčková – bez dětí, Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Hroby barbarů v Praze – Zličíně, Muzeum hl. města Prahy
Daniela Vinopalová a Monika Immrová, Galerie středočeského kraje, Kutná Hora
Ad gloriam Dei, Diecézní muzeum, Litoměřice
Co čas už nevrátí – Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina, Muzeum hl. města Prahy
Jiří Hilmar Adagio, Museum Kampa

2014
Hrady a zámky Objevované a opěvované, Národní památkový ústav, JPH
Gotické umění na Děčínsku, Oblastní muzeum v Děčíně
Stavy mysli – za obrazem, stálá expozice Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Nová stálá expozice v budově Lázní, stálá expozice Oblastní galerie Liberec
Holešovice – Bubny, v objetí Vltavy, Muzeum hl. města Prahy
Zapřažená krása: kočáry, sáně a nosítka 18. až 20. století, Správa Pražského hradu

2013
Gotické umění na Ústecku, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Europa Jagellonica 1386–1572, repríza výstavy ve Varšavě a v Postupimi
Peníze, nebo život?, Muzeum hl. města Prahy
Francouzské umění ze šlechtických sbírek, Národní památkový ústav, Císařská konírna

2012
Europa Jagellonica 1386–1572, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Pernštejnové, Národní památkový ústav, Salmovský palác
Julius Mařák 1832–1899, Městská galerie v Litomyšli
Severočeská gotika, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Black Box, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora